naglowek_zabek

PROTETYKA SKIERNIEWICE

Protetyka stomatologiczna to dziedzina stomatologii, której celem jest rekonstrukcja uszkodzonych zębów oraz odtwarzanie brakujących elementów uzębienia – zarówno pojedynczych zębów, jak i większych ubytków, a nawet całych łuków zębowych. Znajduje zastosowanie w przypadku uszkodzeń mechanicznych oraz uzupełniania uzębienia utraconego w wyniku chorób jamy ustnej.

Braki w uzębieniu, nawet jeśli chodzi tylko o jeden ząb, mają negatywny wpływ nie tylko na samą estetykę uśmiechu. Wpływają również na zdrowie pacjenta i jego codzienne funkcjonowanie. Przykładowo, powodują trudności w mówieniu i jedzeniu (gryzieniu i żuciu). Nowoczesna protetyka rozwiązuje te problemy. Można dzięki niej osiągnąć zadowalające efekty estetyczne oraz przywrócić jamie ustnej normalne funkcje.

Leczenie protetyczne w Skierniewicach

W naszym gabinecie stomatologicznym w Skierniewicach oferujemy różne formy protez.

Protezy stałe, do których należą korony, mosty, licówki, wkłady koronowe i wkłady koronowo-korzeniowe.

  • Korony: są nimi zastępowane zniszczone korony zębów. Można je osadzić na implantach, wkładach koronowo-korzeniowych lub na naturalnych zębach pacjenta.
  • Mosty: umożliwiają uzupełnienie braków w uzębieniu w sytuacjach, gdy brakuje więcej niż jednego zęba.
  • Wkłady koronowe: porclenanowe elementy służące do zapełnienia ubytków w koronach zębów.
  • Wkłady koronowo-korzeniowe: stosuje się je w przypadku znacznego uszkodzenia lub całkowitego braku korony zęba.
  • Licówki: cienkie porcelanowe nakładki umieszczane na powierzchni zębów, które nadają zębom pożądany kształt i kolor.

Protezy ruchome, takie jak protezy szkieletowe, nakładowe oraz protezy osiadające.

  • Protezy szkieletowe: stosuje się, gdy niemożliwe jest osadzenie mostu protetycznego.
  • Protezy nakładowe: opierają się na korzeniach zębów (lub implantach, jeśli korzenie nie są dostępne), gdy nie można wykonać wkładu koronowo-korzeniowego.
  • Protezy osiadające: używane przy całkowitej lub znacznej utracie zębów.

Protetyka stomatologiczna Skierniewice

Odpowiednio dobrane do potrzeb pacjenta i właściwie przeprowadzone leczenie protetyczne daje satysfakcjonujące rezultaty. Nowoczesna protetyka oferuje dyskretne, naturalnie wyglądające i bardzo stabilne rozwiązania, dzięki którym można cieszyć się pięknym uśmiechem i komfortem przez wiele lat. Zachęcamy do odwiedzenia naszego gabinetu stomatologicznego w Skierniewicach, gdzie po konsultacji dobierzemy najlepszą i najskuteczniejszą formę leczenia.