naglowek_zabek

TOMOGRAFIA 3D SKIERNIEWICE

Tomografia zębów to zaawansowane narzędzie diagnistyczne stosowane w stomatologii. To szczególnie przydatna technika obrazowania w przypadkach, gdy konwencjonalne badanie RTG zębów nie jest wystarczające do dokładnej diagnozy. Badanie zębów 3D umożliwia uzyskanie trójwymiarowych obrazów struktur zębowych, takich jak korzenie zębów, tkanka kostna, zatoki szczękowe i sąsiadujące struktury anatomiczne. Ta technologia pozwala stomatologowi na dokładną ocenę struktur zębowych, co jest niezbędne w przypadku skomplikowanych procedur stomatologicznych, takich jak wszczepianie implantów, leczenie kanałowe, ekstrakcje zębów czy diagnostyka chorób przyzębia.

Tomografia 3D działa na zasadzie rotacyjnego skanowania pacjenta za pomocą wiązki rentgenowskiej. Zarejestrowane dane są przetwarzane przez specjalistyczne oprogramowanie, które tworzy trójwymiarowy obraz struktur zębowych. Ten obraz jest niezwykle dokładny i pozwala lekarzowi stomatologowi na dokładne planowanie i przeprowadzanie procedur stomatologicznych.

Warto także dodać, że tomografia 3D jest szybkim i wygodnym badaniem. Pacjent siedzi lub stoi przy urządzeniu CBCT, a skanowanie trwa tylko kilka sekund. Nie wymaga to skomplikowanej procedury i nie jest bolesne, a pozwala na uniknięcie przewlekłego leczenia w przypadku, gdy ząb okaże się poważnie uszkodzony mechanicznie – na zdjęciu wewnątrzustnym czy pantomograficznym złamania lub pęknięcia pozostają niewidoczne.